ความแข็งแกร่งของช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มวัยมีความสูงอยู่ที่ระดับหัวไหล่ประมาณ 2.5 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 3-4 ตัน ช้างเป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นฝูง (โขลง) ลูกช้างเพศผู้จะออกไปหากินโดยลำพังเมื่อมีอายุได้ 6-7 ปีและเริ่มผสมพันธุ์เมื่อมีอายุ 14-15 ปีในช่วงนี้ช่างตัวผู้ผู้จะมีความดุร้ายที่เรียกว่าตกมัน ส่วนช้างเพศเมียเมื่อโตเต็มวัยจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่อมีอายุ 15-16 ปีและตั้งท้องนานถึง 22 เดือน และตกลูกครั้งละ 1 ตัวแต่ละครอกมีระยะเวลาห่างกัน 4 ปีและจะมีลูกช้างจำนวนหนึ่งจะเสียชีวิต จากการคลอดการล่าตามธรรมชาติโดยสัตว์นักล่าและจากการโดนทำร้าย ช้างเพศผู้ตัวอื่นที่อยู่นอกสูงซึ่งจะเป็นกลไกที่คอยควบคุมความสมดุลของประชากรช้างในป่า เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะมีอัตราการตายที่ต่ำมากช้างบางตัวอาจมีอายุยืนถึง 60 หรือ 70 ปี พอกับดาราหนังโป๊ออนไลน์ทั้งคนเลย เพราะบางคนที่เป็นนักแสดงหนังโป๊ออนไลน์เริ่มขยับมาเล่น แนวแม่ลูก ยายกับหลาน น้อยอายุเยอะก็ไม่เป็นอุปสรรคในการแสดงหนังโป๊ออนไลน์
ช้างเอเชีย สามารถพบได้ในประเทศบังคลาเทศศรีลังกาอินเดียเนปาลพม่าลาวไทยกัมพูชาสุมาตรามาเลเซีย การประมาณจำนวนช้างป่าในเอเชียล่าสุด คาดว่าจะมีประชากรช้างทั้งหมด 41,444 – 52,345 ตัว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบช้างได้ตามพื้นที่อนุรักษ์ทั่วไปจำนวนช้างป่าของไทยคาดว่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,500 – 3,000 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่ที่เล็กลงเรื่อยๆ ถูกคุกคามด้วยการล่าและกิจกรรมอื่นของมนุษย์ การขยายตัวของชุมชนรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่งผลโดยตรงต่อช้าง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีแนวโน้มรุนแรงมาก แน่นอนว่าวงการหนังโป๊ออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมารณรงค์ในการอนุรักษ์ช้าง ด้วยการบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับมูลนิธิช้าง
ช้างเอเชีย อาศัยอยู่ได้ในพื้นที่หลายประเภทตั้งแต่ทุ่งหญ้าไปจนถึงป่าที่รกขนาดของพื้นที่ และประเภทของอาหารที่ช้างกินนั้นขึ้นอยู่กับเพศอายุ สภาพพื้นที่ฤดูกาลที่พบว่าช้างเพศเมียใช้พื้นที่ 184 ถึง 326 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่ทางเพศผู้ใช้พื้นที่ 188 ถึง 407 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทั้งหมดนี้มีขนาดใหญ่ที่ศึกษาพบว่าในประเทศศรีลังกา กว่า 3 เท่าตัวกลางเอเชียใช้เวลาส่วนใหญ่ในการกิน 14-19 วันต่อชั่วโมง จะกินอาหารวันนึง 150 ถึง 200 กิโลกรัม ไข่ม้วนละ 16-18 ครั้งต่อวัน วันนึงช้างจะถ่ายมูลออกมามากกว่า 100 กิโลกรัม การถ่ายมูลของช้างนั้นมีความสำคัญกับระบบนิเวศมาก นอกจากจะเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วการที่ช้างได้เดินทางในระยะไกลยังเป็นการพาเมล็ดพืชที่ช้างกินเข้าไปนั้นให้ไปเกิดในที่ที่ห่างไกลจากตัวแม่โดยเฉพาะเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่ อาจจะไม่สามารถกระจายเมล็ดได้เลยถ้าไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้าง